Corona protocol

Bij @denisdenise werk ik volgens het COVID-19 hygiéneprotocol schoonheidsspecialisten. (hierna Protocol genoemd)

Dit Protocol is opgesteld in overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

In dit Protocol zijn afspraken gemaakt, die verplicht zijn voor alle ondernemingen in de schoonheidsverzorging en voor de uit hoofde van de beroepsuitoefening gangbare handelingen en behandelingen.

Naast dat de verplichting geldt voor alle ondernemingen, geldt dit ook voor derden die de onderneming bezoeken verplicht zich te houden aan de regels uit het Protocol.

Voor alle klanten en leveranciers en anderen die mijn salon @denisdenise bezoeken geldt dit Protocol ook.

Wat betekent het voor u als klant?

 • Ik breng u vooraf op de hoogte dat ik werk volgens het Protocol
 • Lees het Protocol aandachtig door 
 • Mocht u last hebben van: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn (lichte hoest) of verhoging (tot 38°C), koorts vanaf (38°C) of benauwdheidsklachten, of heeft één van de huisgenoten hier last van, dan kan de behandeling helaas niet doorgaan
 • Mocht ik zelf van alle bovenstaande klachten last hebben, gaat helaas de behandeling ook niet door
 • Kom precies op tijd, niet te vroeg maar ook niet te laat
 • U komt alleen naar de salon en heeft u begeleiding nodig dan slechts 1 persoon als begeleiding meenemen (alleen na nadrukkelijke toestemming van mij)
 • Was uw handen bij binnenkomst, en gebruik de handgel die voldoende aanwezig is
 • Tijdens de behandeling draag ik persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Na de behandeling wederom uw handen wassen en desinfecteren
 • Betalingen gaan via het pinautomaat, dit wordt na elke klant gedesinfecteerd
 • Tijdens de Corona crisis kunt u te allen tijde uw afspraak af zeggen, hiervoor zullen geen kosten in rekening worden gebracht

SAMEN KOMEN WE ER EN BLIJF GEZOND!!